ดร. วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ จัดอบรมครั้งแรกในประเทศไทย หัวข้อ “เลนส์จัดสายตา และการควบคุมสายตาสั้น Orthkeratlogy & Myopia Control” และ ปฏิบัติการ “Wet Lab Orthokeratology” วันที่ 27 ตุลาคม 2557[AT073]

ครั้งแรกในประเทศไทย : อบรมวิชาการ “เลนส์จัดสายตา และการควบคุมสายตาสั้น Orthkeratlogy & Myopia Control” และ ปฏิบัติการ “Wet Lab Orthokeratology” วันที่ 27 ตุลาคม 2557 มีนักทัศนมาตร จักษุแพทย์ และนักศึกษาชั้นปี 5 และ 6 เข้าร่วมกว่า 120 คน

หลังจากนี้ คงจะได้เห็นการใช้เลนส์จัดสายตา หรือ OK Lens กันแพร่หลายมากขึ้นครับ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555126801289182.1073741825.209767895825076&;type=1