02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อควรรู้ก่อนการสั่งตัดเลนส์ปริซึม เลนส์ปริซึมมีประกันการแก้ไขได้ใน 90 วัน เหมือนแว่นตาทั่วไป ยกเว้นเฉพาะ    “การเปลี่ยนค่าปริซึม“  มีเงื่อนไขพิเศษ* ที่แตกต่างจากเลนส์แว่นตาทั่วไปนะจ๊ะ ทำไมการเปลี่ยนค่าปริซึม จึงแตกต่างจากเลนส์อื่น เนื่องจากค่าปริซึมสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายเหตุผลที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเช่น – เปลี่ยนตามความล้าของกล้ามเนื้อจากการทำงาน เนื่องจากเลนส์ปรึซึม เป็นเลนส์ที่ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อตา  ดังนั้น ค่าปริซึมในขณะที่กล้ามเนื้อตายังสดชื่นอยู่ และค่าที่วัดหลังจากทำงานหนัก อาจจะมีค่าไม่เท่ากัน (เช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น เช่นกล้ามเนื้อขา ขณะที่ท่านยังสดชื่นอยู่ ท่านอาจจะเดินขึ้นบันไดได้ 5 ชั้น แต่หลังจากท่านวิ่งออกกำลังกายมา ท่านอาจจะเดินขึ้นบันได้ได้ไม่ถึง 5 ชั้นก็เหนื่อย เพราะว่ากล้ามเนื้อล้า) – เปลี่ยนจากรักษาตัวเองของร่างกาย โดยเฉพาะท่านที่มีประวัติเห็นภาพซ้อนแบบทันทีทันใด จากการผ่าตัด จากอุบัติเหตุ หรือไม่ทราบสาเหตุ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเอง ทำให้ส่วนใหญ่ค่าปริซึมจะน้อยลงจนคงที่ซึ่งอาจใช้เวลา 3-6 เดือนดังนั้นการตัดแว่นระหว่างที่ค่าปริซึมยังไม่คงที่ก็อาจจะทำให้ค่าปริซึมเปลี่ยนได้ – เปลี่ยนจากการปรับการทำงานของกล้ามเนื้อตา หลังจากท่านได้ใส่แว่นปริซึมไปแล้ว เมื่อใช้แว่นไปสักพัก กล้ามเนื้อตาอาจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับแว่นปริซึมที่ได้รับ โดยการปรับตัวส่วนใหญ่ จะทำให้ท่านสามารถใช้เลนส์ปริซึมนั้นได้ แต่ก็มีบางครั้งที่หลังจากการปรับตัวแล้ว ท่านอาจจะต้องการค่าปริซึมน้อยลง หรือมากขึ้นได้เช่นเดียวกัน  โดยการจ่ายแว่นปริซึมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นเราควรจะจ่ายค่าที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้กล้ามเนื้อตาของท่านยังคงความแข็งแรงอยู่ (เช่น ถ้าท่านเดินขึ้นบันไดได้ 5 ชั้น…

Read More »