02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

วิธีการเก็บแห้ง(เมื่อไม่ใช้ คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน)

ข้อควรระวังสำหรับการใช้วิธีนี้

-ห้ามใช้กับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มทุกชนิด

-ใช้กับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง และกึ่งแข็งกึ่งนิ่มเท่านั้น (เช่น OK lens, Scleral lens, Semi hard lens, Hard lens, RGP lens)

 

วิธีการเก็บแห้ง
  1. นำคอนแทคเลนส์มาล้างน้ำยาที่ใช้ปกติให้สะอาดและล้างด้วยน้ำเกลือ
  2. ใช้กระดาษทิชชูซับทั้งเลนส์และตลับให้แห้ง แล้วผึ่งลมอีกครั้งจนแน่ใจว่าแห้งสนิท
  3. สามารถเก็บเลนส์ไว้แบบแห้งๆ ได้นานหลายปี โดยไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ำยา
  • กรณีที่ใช้เลนส์ไม่ถึง 1 เดือน ให้ทำตามขั้นตอนข้างบนได้เลย
  • กรณีใช้เลนส์เกิน 1 เดือนให้นำมาแช่น้ำยาล้างคราบโปรตีน (Progent) 30 นาทีก่อน ค่อยทำตามขั้นตอนข้างบน เพื่อล้างคราบโปรตีนสะสมก่อนเก็บเลนส์

 

วิธีการนำเลนส์กลับมาใช้อีกรอบหลังจากเก็บแห้ง

  1. นำเลนส์มาแช่ในน้ำยาคอนแทคเลนส์ที่ใช้อย่างน้อย 6 ชั้วโมง หรือตามที่ฉลากน้ำยาชนิดนั้นๆแนะนำ
  2. ก่อนใส่เลนส์เข้าตา ล้างด้วยน้ำเกลือ 1-2 รอบ
  • อย่าลืมล้างมือก่อนใส่-ถอดเลนส์ทุกครั้ง และเช็ดมือด้วยกระดาษทิชชู่เหนียว ( Towel )
  • เช็ควันหมดอายุของน้ำยาหลังเปิด ถ้าหมดอายุแล้วแนะนำให้ทิ้งและซื้อใหม่ได้เลยค่ะ หรือถ้าเปิดฝาน้ำยาเกิน 3 เดือนแล้วแต่ยังใช้ไม่หมด ก็แนะนำให้เปลี่ยนน้ำยาขวดใหม่