02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

เกี่ยวกับเรา[AT088]

เกี่ยวกับเรา[AT088] ในปี 2512 ช่างนาฬิกาโรเล็กซ์หนุ่มไฟแรง ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของบ.SAB ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาโรเล็กซ์รายใหญ่ของประเทศไทย มาเปิดร้านแว่นตาและนาฬิกาโดยใช้ชื่อเดียวกับชื่อของเขา “ดำรงการแว่น” ใครจะรู้ว่า การตัดสินใจครั้งนั้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการแว่นตาอย่างเอนกอนันต์ นายดำรงค์เป็นคนมีฝีมือ ขยันขันแข็ง และมีความคิดและสายตามองการณ์ไกล เล็งเห็นปัญหาในการวัดสายตาประกอบแว่นในอดีต ซึ่งมีความยากลำบาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดสายตามีราคาแพงมากจนไม่มีใครกล้าซื้อมาใช้ แต่ด้วยความคิดที่ว่า “สายตาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องทำให้ลูกค้ามองได้ชัดและพึงพอใจที่สุด” ทำให้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ร้าน “ดำรงการแว่น” ข้างกระทรวงมหาดไทย นับเป็นการตัดสินใจที่ต้องลงทุนสูงมากแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เนื่องจากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้ต่อมา เครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ร้านแว่นทุกร้านต้องมี ด้วยนิสัยที่ชอบค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพให้ดีขึ้นตลอดเวลา ทำให้นายดำรงค์ มีลูกค้ามากมาย นับตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการนักการเมืองและข้าราชการประจำชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ฯลฯ อย่างไรก็ดีจากการได้เห็นลูกค้ามาก ทำให้ได้เห็นปัญหามากตามมาด้วย นายดำรงค์จึงพยายามมองหาวิธีที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า จนวันหนึ่ง ได้มีโอกาสคุยกับชาวต่างประเทศท่านหนึ่งซึ่งกว้างขวางในวงการแว่นตาของโลก ทำให้รู้ว่า ในต่างประเทศมีการสอนวิชาเฉพาะทางสายตา เป็นปริญญาเฉพาะทางเรียกว่า Doctor of Optometry แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดสอนสาขานี้ นายดำรงค์ตั้งมั่นทันทีว่า จะต้องนำความรู้นี้มาสู่เมืองไทยให้ได้ จากการค้นคว้าข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องยากในสมัยก่อน ทำให้รู้ว่า ประเทศที่มีการสอนที่ทันสมัยที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา…

Read More »

ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล O.D.[AT087]

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศไทย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เซลล์วิทยาและอณูชีววิทยา) Northeastern State University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา Doctor of Optometry (O.D.) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ พ.ศ. 2543 – 2544ฝึกความเชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ Atwater Eye Clinic ที่ Indiana University (Contact Lens and Ocular Disease Clinic) พ.ศ. 2543 – 2544ฝึกความเชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ Indianapolis Eye Clinic ที่ Indiana University Medical Center (Low Vision and Pediatric Clinic) พ.ศ. 2544 –…

Read More »

Dr. Bird Vuthipong Puengpipat (O.D., M.Sc., FIAO, FAAOMC)[AT086]

Fellow American Academy of Orthokeratology and Myopia Control(FAAOMC) Fellow International Academy of Orthokeratology(FIAO) ปัจจุบัน นักทัศนมาตรเชี่ยวชาญด้านแว่นตาและคอนแทคเลนส์ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล คลินิกคอนแทคเลนส์ กองจักษุกรรม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ นักทัศนมาตรเชี่ยวชาญด้านแว่นตาและคอนแทคเลนส์ ศูนย์รักษาตาท๊อปเจริญ นักทัศนมาตรเชี่ยวชาญด้านแว่นตาและคอนแทคเลนส์ คลินิกเวชกรรม นวตาจักษุ อาจารย์ผู้สอนวิชาคอนแทคเลนส์ 1 , คอนแทคเลนส์ 2 และปฏิบัติการคอนแทคเลนส์ 1-2 คณะทัศนมาตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ผู้ควบคุม หน่วยคอนแทคเลนส์ CLURU ศูนย์บริการสุขภาพสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเลนส์แว่นตา และคอนแทคเลนส์ หลายแห่ง บรรยายพิเศษให้กับ มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและเอกชน นักทัศนมาตร ประจำศูนย์สายตาหมอแว่น License & Certifications หนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ที่ ทม.32/2553…

Read More »

ดร.ธนกฤต ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ O.D.[AT085]

ดร.ธนกฤต ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ O.D. การศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง – ปริญญาตรี ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง Clinical Experience Extern แผนกจักษุ โรงพยาบาลศิริราช Extern กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประธานรุ่นนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่12 ประจำปี 2556-2559 ประธานกิจกรรมนักศึกษา Byenior ODRU11 ปี 2559 กำกับผลงานวีดิทัศน์ ” คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “ ตรวจวัดสายตาในโครงการ Sight For Kids by Lions Clubs International Foundation ตรวจวัดสายตาในโครงการ Special Olympics Lions Clubs International Opening Eyes ผู้ช่วยวิทยากร อบรมความรู้การส่งเสริมการรักษาสุขภาพตา ณ…

Read More »

นริศ ทรัพย์ปรีชา Optician[AT102]

นริศ ทรัพย์ปรีชา Optician ประวัติการอบรมและการทำงาน ประสบการณ์ฟิตประกอบเลนส์กว่า 20 ปี อบรมหลักสูตร MINI OPTOMETRY รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544 อบรมหลักสูตร Advance Progressive Addition Lenses Club (APC) ปี 2550 อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง Lindberg : อบรม การประกอบแว่นตา การปรับแต่ง การวัดขนาดเพื่อตัดแว่นเฉพาะบุคคลให้พอดีกับหน้า อบรมหลักสูตร การวัดสายตา ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552 อบรมหลักสูตร การแนะนำคอนแทคเลนส์ ที่ The Vision Care Institute(TVCI)…

Read More »

ดารณี ตันเกิดมงคล Manager[AT093]

ประวัติการทำงาน อบรมหลักสูตร MINI OPTOMETRY รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544 อบรมหลักสูตร Advance Progressive Addition Lenses Club (APC) ปี 2550 อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ อบรมหลักสูตร การวัดสายตา ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552 อบรมหลักสูตร การแนะนำคอนแทคเลนส์ ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552   บุคลากรทั้งหมด

Read More »

สมจิตร ทรัพย์ทัพย์ปรีชา Optician[AT092]

ประวัติการทำงาน อบรมหลักสูตร MINI OPTOMETRY รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544 อบรมหลักสูตร Advance Progressive Addition Lenses Club (APC) ปี 2550 อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ อบรมหลักสูตร การวัดสายตา ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552 อบรมหลักสูตร การแนะนำคอนแทคเลนส์ ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552   บุคลากรทั้งหมด

Read More »

บวรรัตน์ โคตรสุวรรณ์ Sales Person[AT091]

ประวัติการทำงาน อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ   บุคลากรทั้งหมด

Read More »

วริศรา ศิริวัฒน์ Sales Person[AT090]

ประวัติการทำงาน อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ   บุคลากรทั้งหมด

Read More »

กานติมา บัวพันธุ์ Sales Person[AT089]

ประวัติการทำงาน อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ   บุคลากรทั้งหมด

Read More »