เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อควรรู้ก่อนการสั่งตัดเลนส์ปริซึม

เลนส์ปริซึมมีประกันการแก้ไขได้ใน 90 วัน เหมือนแว่นตาทั่วไป ยกเว้นเฉพาะ    การเปลี่ยนค่าปริซึม  มีเงื่อนไขพิเศษ* ที่แตกต่างจากเลนส์แว่นตาทั่วไปนะจ๊ะ

ทำไมการเปลี่ยนค่าปริซึม จึงแตกต่างจากเลนส์อื่น

เนื่องจากค่าปริซึมสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายเหตุผลที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเช่น

 เปลี่ยนตามความล้าของกล้ามเนื้อจากการทำงาน เนื่องจากเลนส์ปรึซึม เป็นเลนส์ที่ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อตา  ดังนั้น ค่าปริซึมในขณะที่กล้ามเนื้อตายังสดชื่นอยู่ และค่าที่วัดหลังจากทำงานหนัก อาจจะมีค่าไม่เท่ากัน (เช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น เช่นกล้ามเนื้อขา ขณะที่ท่านยังสดชื่นอยู่ ท่านอาจจะเดินขึ้นบันไดได้ 5 ชั้น แต่หลังจากท่านวิ่งออกกำลังกายมา ท่านอาจจะเดินขึ้นบันได้ได้ไม่ถึง 5 ชั้นก็เหนื่อย เพราะว่ากล้ามเนื้อล้า)

– เปลี่ยนจากรักษาตัวเองของร่างกาย โดยเฉพาะท่านที่มีประวัติเห็นภาพซ้อนแบบทันทีทันใด จากการผ่าตัด จากอุบัติเหตุ หรือไม่ทราบสาเหตุ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเอง ทำให้ส่วนใหญ่ค่าปริซึมจะน้อยลงจนคงที่ซึ่งอาจใช้เวลา 3-6 เดือนดังนั้นการตัดแว่นระหว่างที่ค่าปริซึมยังไม่คงที่ก็อาจจะทำให้ค่าปริซึมเปลี่ยนได้

– เปลี่ยนจากการปรับการทำงานของกล้ามเนื้อตา หลังจากท่านได้ใส่แว่นปริซึมไปแล้ว เมื่อใช้แว่นไปสักพัก กล้ามเนื้อตาอาจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับแว่นปริซึมที่ได้รับ โดยการปรับตัวส่วนใหญ่ จะทำให้ท่านสามารถใช้เลนส์ปริซึมนั้นได้ แต่ก็มีบางครั้งที่หลังจากการปรับตัวแล้ว ท่านอาจจะต้องการค่าปริซึมน้อยลง หรือมากขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

โดยการจ่ายแว่นปริซึมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นเราควรจะจ่ายค่าที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้กล้ามเนื้อตาของท่านยังคงความแข็งแรงอยู่ (เช่น ถ้าท่านเดินขึ้นบันไดได้ 5 ชั้น แต่ต้องการไปยังชั้น 7 ท่านควรเดินขึ้น 5 ชั้น และขึ้นลิฟท์อีก 2 ชั้น เพราะถ้าท่านขึ้นลิฟท์ตั้งแต่ชั้น 1 จนถึงชั้น 7 ทุกๆวัน จะทำให้กล้ามเนื้อขาของท่านไม่ได้ใช้งาน และสุดท้ายท่านจะไม่สามารถเดินขึ้นชั้น 5 ด้วยตัวเองได้)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการใช้แว่นปริซึมจึงต้องการระยะเวลาในการปรับตัวสูงกว่าแว่นอย่างอื่น  อย่างไรก็ดี เมื่อท่านใช้แว่นไปสักพัก คุณหมอจะนัดตรวจเป็นระยะ เพื่อดูว่า ค่าปริซึมนี้เหมาะกับท่านแล้วหรือยัง จากอาการและปัญหาการใช้งานของท่าน

อนึ่งหมอแว่นมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงด้านการแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาและจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ท่านกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนและสบายตาที่สุดโดยใช้เลนส์น้อยคู่ที่สุดที่ผ่านมาคนไข้ประมาณ 70% จะใช้เลนส์ได้ดีตั้งแต่คู่แรกโดยไม่ต้องเปลี่ยน และคนไข้เกือบทั้งหมด ได้การมองเห็นที่พอใจหลังจากการเปลี่ยนเลนส์ครั้งแรก

อย่างไรก็ดี ถ้าคุณหมอแนะนำว่าค่าปริซึมของท่านยังมีแนวโน้มไม่คงที่ และถ้าท่านไม่มีความเร่งรีบที่จะใช้สายตา แนะนำให้ท่านยังไม่ต้องสั่งตัดเลนส์  โดยท่านสามารถจ่ายค่าตรวจและค่าบริการไปก่อน และกลับมาตรวจซ้ำตามที่คุณหมอแนะนำ เพื่อลดโอกาสที่ต้องเสียเงินค่าตัดเลนส์หลายครั้ง

**************************************************

* เงื่อนไขการรับประกันเลนส์ปริซึม

– ถ้าสั่งตัดเลนส์โดยไม่ได้ใช้ค่าปริซึมที่วัดได้จากที่ร้าน เช่นใช้ค่าตามค่าแว่นเดิมที่ตัดมาจากที่อื่น หรือตามค่าที่ได้จากการวัดจากที่อื่น ทางร้านไม่มีรับประกันการแก้ไข  (ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าปริซึมใหม่ ต้องเสียเงินเท่ากับกับการสั่งเลนส์คู่ใหม่)

ถ้าสั่งค่าปริซึมที่วัดจากทางร้าน ทางร้านมีรับประกันเปลี่ยนค่าปริซึมให้หนึ่งครั้งในระยะเวลา 90 วันหลังจากแว่นเสร็จ โดยมีคิดค่าบริการวัดค่าปริซึม และเปลี่ยนเลนส์ใหม่ดังนี้

– เลนส์ Single : จ่ายเงินเพิ่ม 50% ของมูลค่าเต็มของเลนส์

– เลนส์โปรเกรสซีฟ และเลนส์รุ่นอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาแบบ 

progression / regression : 1,000 บาทสำหรับกรอบเต็ม และ 1,400 บาท สำหรับกรอบ

เจาะ/เซาะร่อง

– การเปลี่ยนเลนส์ทุกครั้งทางร้านจะขอเก็บเลนส์เดิม และการ์ดสายตา(ถ้ามี)เพื่อคืนบริษัท

– มีการรับประกันสินค้าตามปกติ จากความผิดพลาดของร้าน  เช่น เลนส์มีรอย ค่าสายตาผิด ประกอบผิดพลาด ฯลฯ