ทดสอบจอตาส่วนกลาง โดย Amsler Grid เบื้องต้นด้วยตนเอง[AT053]

ทดสอบจอตาส่วนกลาง โดย Amsler Gridด้วยตนเอง

1.ดาวโหลดแผ่นทดสอบ แอมสเล่อร์ กริด (คลิกที่ “ไฟล์ประกอบ” : “Dowload) และเปิดให้มีขนาดเท่าขนาดจริง
(View : Zoom : 100% / actual size) บนจอคอมพิวเตอร์ หรือปริ้นลงกระดาษ A4

2.ตรวจสอบขนาดของแผ่นทดสอบ โดยวัดความยาวของเส้นใต้ แอมสเล่อ กริด ถ้าได้ 10 เซนติเมตรแสดงว่าแผ่นทดสอบมีขนาดที่ถูกต้อง

3.อยู่ห่างจากแผ่นทดสอบ 30 เซนติเมตร(ถ้าใช้แผ่นทดสอบนี้ต้องใช้ระยะนี้เท่านั้น) ปิดตาซ้าย ใช้ตาขวาข้างเดียวมองที่แผ่นทดสอบที่จุดกึ่งกลางแผ่นทดสอบ(จุดขาวที่กลางแผ่น) ในขณะทำการทดสอบให้มองที่จุดขาวกลางแผ่นทดสอบตลอดเวลา ถ้ามองไม่เห็นจุดขาว ให้มองจุดที่เส้นทะแยงมุมตัดกัน(โดยการประมาณ) ถ้าผู้ทดสอบมีแว่นมองใกล้ให้ใส่แว่นด้วยเพื่อให้มองแผ่นทดสอบได้ชัดเจน

           

Amsler Grid มีหลายแบบ อาจเป็นตารางขาวบนพื้นดำ หรือตารางดำบนพื้นขาวก็ได้ สำหรับคนแพ้แสงควรใช้ชนิดพื้นดำ

4.ตอบคำถามดังนี้

  •     คุณมองเห็นจุดกึ่งกลางสีขาวหรือไม่(เห็น / ไม่เห็น)
  •     คุณเห็นมุมทั้งสี่และขอบทั้งสี่ของแผ่นทดสอบหรือไม่(แผ่นทดสอบเฉพาะตารางสีขาวบนพื้นสีดำ) ขณะสังเกตมุมให้มองที่จุดกึ่งกลางตลอดเวลา ห้ามเหลือบตาไปมองมุม
  •     เส้นตรงทุกเส้น ทั้งเส้นตั้งและเส้นนอน ทุกเส้นตรงดีหรือไม่(ตรง ไม่ตรง)
  •     มีเส้นตรงเส้นไหนมีบางส่วนหายไปหรือไม่ (มี ไม่มี)
  •     สี่เหลี่ยมเล็กทุกอันมีขนาดเท่ากันหรือไม่ (เท่า ไม่เท่า)
  •     ถ้าคุณเห็นสิ่งที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น ให้วาดภาพประกอบว่าสิ่งที่เห็นเป็นอย่างไร

5.ทำซ้ำข้อ 3 และ4 โดยการปิดตาขวาและใช้ตาซ้ายมอง

หมายเหตุ

  • การทดสอบนี้เป็นการทดสอบจอตาส่วนกลางเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติไม่ได้แสดงว่าท่านไม่มีโรคทางจอตา
  • ถ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติ ให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที โดยนำผลการตรวจนี้ไปด้วย
ตัวอย่างการเห็น Amsler Grid ผิกปกติ

 

เห็นภาพบิดเบี้ยว

  
    เห็นเส้นบางจุด บิดเบี้ยว ไม่เป็นเส้นตรง
       
มีบางส่วนของตารางหายไป

เห็นภาพบางส่วนขยายใหญ่ขึ้น