ตามัว ไม่ควรมองข้าม[AT046]

ตามัว ไม่ควรมองข้าม

อาการตามัว อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆได้มากมาย ซึ่งบางสาเหตุ ไม่มีอันตราย แต่บางสาเหตุ มีอันตรายจนอาจทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นถ้าท่านมีอาการตามัว ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาสาเหตุของตามัว เพราะถ้าตามัวเกิดจากสาเหตุที่เป็นอันตราย ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ตัวอย่างสาเหตุของอาการตามัวเช่น

สาเหตุของอาการตามัวที่ไม่เป็นอันตราย เพียงแต่รบกวนการมองเห็น

 • สายตาสั้น
 • สายตายาว
 • สายตาเอียง
 • ต้อกระจก
 • ตาแห้ง (ถ้าปล่อยไว้นานอาจเกิดต้อลม ต้อเนื้อตามมาได้)
 • กระจกตาบวม จากการเพิ่งตื่นนอน
 • องค์ประกอบของน้ำตาไม่สมดุล
 • ผลจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขยายม่านตา ยาคุมความดันลูกตาบางชนิด (สำหรับโรคต้อหิน) ฯลฯ

สาเหตุของอาการตามัวที่เป็นอันตราย ควรได้รับการแก้ไขหรือรักษาโดยเร็ว

 • Macula Degeneration จอประสาทตาเสื่อม
 • Macula edema จอประสาทตาบวม
 • Retinal Detachment จอตาหลุดลอก
 • Uveitis ตาชั้นกลางอักเสบ
 • Iritis ม่านตาอักเสบ
 • Retinitis จอตาอักเสบ
 • Conjunctivitis เยื่อบุตาขาวอักเสบ
 • Keratitis / Corneal Edema กระจกตาอักเสบ / กระจกตาบวม
 • Diabetic retinopathy เบาหวานขึ้นตา
 • Optic Neuritis เส้นประสาทตาอักเสบ
 • ต้อหินมุมปิด (มีอาการปวดตาอย่างรุนแรงร่วมด้วย)
 • ต้อหินมุมเปิด (ตามัวเมื่อลานสายตาแคบลงมากแล้ว)
 • Eye Infection การติดเชื้อที่ตา
 • Eye Inflammation ตาอักเสบ
 • Eye Injury ตาได้รับบาดเจ็บ
 • Floater วุ้นในตาเสื่อม
 • Stroke สมองขาดเลือด เนื่องจากเส้นเลือดในสมอง แตก ตีบ หรือตัน
 • Brain Tumor เนื้องอกในสมอง
 • Bleeding into the eye เลือดออกในลูกตา
 • Migraine headache ปวดหัวไมเกรน
 • ฯลฯ