วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ ค่าเชื่อถือได้หรือไม่[AT019]

วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ ค่าเชื่อถือได้หรือไม่

วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ ค่าเชื่อถือได้หรือไม่…….???

ค่าสายตาที่ได้จากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ ไม่ควรนำมาใช้ได้โดยทันที เนื่องจากยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอ โดยค่าที่ได้จากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำมาผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ถูกวัด เพื่อทำให้ผู้ถูกวัดใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แล้ว สามารถมองได้อย่างชัดเจนและสบายตา

ทำไมจึงไม่ควรนำค่าสายตาที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์มาตัดแว่นตาทันที…….???

เนื่องจาก ค่าที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์มักจะเป็นค่าสายตาที่สั้นเกินความเป็นจริง (หรือยาวน้อยกว่าความเป็นจริง) ซึ่งถ้านำค่าดังกล่าวมาตัดแว่นตาหรือจ่ายคอนแทคเลนส์ทันที ค่าดังกล่าวอาจทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแต่มักทำให้ใส่แล้วไม่สบายตาในระยะยาว เนื่องจากกำลังเลนส์ลบที่มากเกินไป(หรือกำลังเลนส์บวกที่น้อยเกินไป)ในแว่นตา จะทำให้ผู้ใส่ต้องใช้ความพยายามในการเพ่ง(Accommodation) มากขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่สบายตาได้เมื่อใช้ได้สักระยะหนึ่ง

 

ถ้าค่าที่ได้จากการวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที แล้วทำไมต้องวัดด้วยล่ะ…….???

ค่าสายตาที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้จะไม่ถูกต้องเต็มที่แต่ก็เป็นค่าที่ทำให้ทราบคร่าวๆว่าค่าสายตาของผู้ถูกวัดมีมากน้อยขนาดไหน เช่น สายตาสั้นหรือยาว ค่าสายตามากหรือน้อย มีค่าสายตาเอียงหรือไม่ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเป็นอุปกรณ์การวัดสายตาแบบ Objective ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกวัดไม่ต้องพูดหรือตอบคำถามอะไร เครื่องก็สามารถอ่านค่าสายตาออกมาได้

 

หลังจากได้ค่าสายตาคร่าวๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะต้องมีขั้นตอนการวัดอะไรอีกบ้าง……..???

คำถามนี้ต้องตอบค่อนข้างยาว ขอไปตอบที่

รวมคำถาม ขั้นตอนการวัดสายตา

http://www.doctorvision.net/main.php?mpage=faq_show&;news_no=28

 

เครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะวัดค่าสายตาได้แล้ว ยังวัดค่าอะไรได้อีกบ้าง…….???

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นอกจากจะวัดค่าสายตาได้แล้ว ส่วนใหญ่ยังสามารถวัดค่าต่อไปนี้ได้ด้วย

  • PD (Pupillary Distance) หน่วยเป็นมิลลิเมตร คือค่าระยะห่างระหว่างกึ่งกลางรูม่านตาของตาทั้งสองข้าง เป็นค่าสำคัญค่าหนึ่งที่ใช้ในการประกอบเลนส์เข้ากับกรอบแว่นตา(แต่ค่า Pdที่จะใช้เพื่อประกอบแว่น ร้านที่มีมาตรฐานจะมีเครื่องวัด PD ต่างหากเนื่องจากมีความแม่นยำสูงกว่า)
  • ค่าความโค้งกระจกตา หน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือไดออปเตอร์ เพื่อใช้เลือกคอนแทคเลนส์เบื้องต้นและใช้ดูประกอบกับค่าสายตาเอียง

นอกจากนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของบางบริษัทยังมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างเช่น วัดความดันลูกตา วัดค่าความบิดเบือนของแสงในลูกตา ถ่ายภาพแผนที่กระจกตา เป็นต้น ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูงจึงยังไม่เป็นที่นิยมของร้านแว่นตานัก

ค่าที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละอันมีความหมายว่าอะไรบ้าง…….???