02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

สิ่งอำนวยความสะดวกในร้าน[AT144]

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน มีดังนี้

  • เครื่องดื่ม กาแฟ น้ำดื่ม
  • Free Wifi
  • สายไฟชาร์จโทรศัพท์