เคืองตาก่อนและหลังการถอดเลนส์(AT211)

เคืองตาก่อนการถอดเลนส์ (พบไม่บ่อย)

หลังจากตื่นนอน ถ้าก่อนถอดเลนส์มีอาการเคืองตาอาจเกิดจากเลนส์เลื่อนไปอยู่ที่ตาขาวให้ตรวจสอบว่าเลนส์อยู่ที่ตําแหน่งใดก่อนถอดเลนส์

 

เคืองตาหลังจากถอดเลนส์

ถ้ารู้สึกเคืองตาหลังจากถอดเลนส์ มักเกิดจากสาเหตุหลักคือการถอดเลนส์โดยไม่ทําให้เลนส์เลื่อนก่อนถอด อาการเคืองตามักจะลดลงและหายไปหลังจากถอด 1-2 ชั่วโมง อนึ่งถ้าหลังจากถอดเลนส์แล้ว 2 ชั่วโมงยังรู้สึกเคืองตาอยู่ให้ปรึกษาหมอเบิร์ดหรือไปพบจักษุแพทย์ใกล้บ้าน

  • ถ้ารู้สึกเคืองตาหลังจากถอดเลนส์ ในวันต่อๆไปให้ทําให้เลนส์เลื่อนก่อนทุกครั้งก่อนถอดจะทําให้ไม่เคืองตาหลังถอด(ถ้ายังเคืองตาหลังถอดโปรดปรึกษาหมอเบิร์ด)
  • การทําให้เลนส์เลื่อน ทําโดยการ

          1.หยอดน้ําตาเทียม

          2.ดึงเปลือกตาไปด้านหลัง 30 ครั้ง

          3.ลองทดสอบว่าเลนส์เลื่อนแล้วหรือยัง ถ้าเลนส์เลื่อนเมื่อกระพริบตาให้ถอดได้ ถ้าเลนส์ยังไม่เลื่อนให้ไปทํากิจกรรมอื่นก่อนสัก 15 นาที โดยระหว่างนั้นให้กระพริบตาตามปกติ หลังจากนั้นให้กลับมาทําสองขั้นตอนแรกอีกครั้งจนกระทั่งเลนส์เลื่อนจึงค่อยถอดเลนส์

ถ้าเลนส์เลื่อนยากมากหลังจากตื่นนอนหรือมีปัญหาการใช้งานอื่นๆ ให้ปรึกษากับหมอเบิร์ดที่ Line @drbirdcl นะครับ อย่าปล่อยปัญหาไว้นะครับหมอเบิร์ดอยากให้ทุกท่านใช้เลนส์ได้อย่างราบรื่น สบายตาครับ