02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา[AT166]

ในปี 2512 ช่างนาฬิกาโรเล็กซ์หนุ่มไฟแรง ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของบ.SAB ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาโรเล็กซ์รายใหญ่ของประเทศไทย มาเปิดร้านแว่นตาและนาฬิกาโดยใช้ชื่อเดียวกับชื่อของเขา “ดำรงการแว่น” ใครจะรู้ว่า การตัดสินใจครั้งนั้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการแว่นตาอย่างเอนกอนันต์

นายดำรงค์เป็นคนมีฝีมือ ขยันขันแข็ง และมีความคิดและสายตามองการณ์ไกล เล็งเห็นปัญหาในการวัดสายตาประกอบแว่นในอดีต ซึ่งมีความยากลำบาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดสายตามีราคาแพงมากจนไม่มีใครกล้าซื้อมาใช้ แต่ด้วยความคิดที่ว่า “สายตาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องทำให้ลูกค้ามองได้ชัดและพึงพอใจที่สุด” ทำให้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ร้าน “ดำรงการแว่น” ข้างกระทรวงมหาดไทย นับเป็นการตัดสินใจที่ต้องลงทุนสูงมากแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เนื่องจากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้ต่อมา เครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ร้านแว่นทุกร้านต้องมี

ด้วยนิสัยที่ชอบค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพให้ดีขึ้นตลอดเวลา ทำให้นายดำรงค์ มีลูกค้ามากมาย นับตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการนักการเมืองและข้าราชการประจำชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ฯลฯ อย่างไรก็ดีจากการได้เห็นลูกค้ามาก ทำให้ได้เห็นปัญหามากตามมาด้วย นายดำรงค์จึงพยายามมองหาวิธีที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า จนวันหนึ่ง ได้มีโอกาสคุยกับชาวต่างประเทศท่านหนึ่งซึ่งกว้างขวางในวงการแว่นตาของโลก ทำให้รู้ว่า ในต่างประเทศมีการสอนวิชาเฉพาะทางสายตา เป็นปริญญาเฉพาะทางเรียกว่า Doctor of Optometry แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดสอนสาขานี้ นายดำรงค์ตั้งมั่นทันทีว่า จะต้องนำความรู้นี้มาสู่เมืองไทยให้ได้

จากการค้นคว้าข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องยากในสมัยก่อน ทำให้รู้ว่า ประเทศที่มีการสอนที่ทันสมัยที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ทำให้นายดำรงค์เริ่มวางแผนส่งลูกชายคนโตไปเรียนที่นั่น โดยทั้งหลักสูตร ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 ปี ไม่นับการเรียนภาษา โดยเริ่มจากเรียนปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี เตรียมความรู้พื้นฐานทางด้าน Optometry 2 ปีและ Doctor of Optometry อีก 4 ปี ที่ Indiana University ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้เป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา และของโลก อนึ่ง สาขา Optometry ยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การรับชาวต่างชาติเข้าศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย โดยหลังจากการสอบผ่านข้อเขียน จะมีการสอบสัมภาษณ์โดยคณบดีและคณาจารย์ถึงเหตุผลในการเรียน และคำตอบที่มุ่งมั่นและหลักแหลมของนายดนัย เด็กหนุ่มลูกชายคนโตของนายดำรงค์ ทำให้คณบดีตัดสินใจรับเขาเข้าเเรียนอย่างไม่ลังเล ใครเล่าจะรู้ว่าจากวันนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทย

 

ด้วยความคิดมองการณ์ไกลของ ศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสมัยนั้น สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ Indiana University , USA โดยการก่อตั้งนี้ นับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับวงการวิชาการทางด้านสายตาของเมืองไทย เนื่องจากแม้แต่ในประเทศที่มีความเจริญมากเช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน ในขณะนั้นก็ยังไม่มีการสอนในระดับ Doctor of Optometry หลังจาก ดร.ดนัย เรียนจบและฝึกงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา ได้เลือกที่จะทิ้งค่าตอบแทนปีละไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท และกลับประเทศไทยเพื่อมาทำสิ่งที่ตนเองและบิดาบังเกิดเกล้าต้องการ โดยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำเพื่อสอนสาขาวิชา Doctor of Optometry ที่สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้ค่าตอบแทนที่เทียบกันไม่ได้กับการอยู่ที่อเมริกา หรือประกอบกิจการส่วนตัว

ในปี 2552 เป็นปีที่นักศึกษาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Doctor of Optometry) รุ่นที่ 4 เรียนจบ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ ได้เล่าเรียนวิชาเดียวกันกับที่สอนที่ Indiana University โดยอาจารย์ต่างประเทศ และอาจารย์แพทย์ในประเทศจากหลายวิทยาลัยแพทย์เช่น ศิริราช รามาธิบดี จุฬาฯ ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนนี้ได้เองในประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณต่ำกว่าหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับการส่งเรียนต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสูงกว่าสิบล้านบาท

ปัจจุบัน นายดำรงค์และ ดร. ดนัย และ ดร.วุฒิพงษ์ (ลูกเขย นายดำรงค์) ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในองค์กรต่างๆ เช่น เป็นกรรมการในสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในสมาคมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนอีกหลายแห่ง รวมทั้งยังประกอบกิจการส่วนตัวเล็กๆของครอบครัว คือร้าน “ดำรงการแว่น”(มีสาขาเดียวอยู่ข้างกระทรวงมหาดไทย) และ “หมอแว่น”(มีสาขาเดียวอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิ) โดยยึดหลัก “ใช้ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อสายตาและสุขภาพตาที่ดีที่สุดของลูกค้า”

สำหรับร้าน “หมอแว่น” มุ่งเน้นการบริการทางด้านสายตาที่ครบวงจร แตกต่างจากร้านแว่นทั่วไปคือ

  • เป็นศูนย์สายตาครบวงจร ตรวจสายตาโดย Doctor of Optometry ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ทางด้านสายตาโดยเฉพาะ
  • สามารถแก้ไขปัญหาสายตาทัวไป และปัญหาการมองเห็นที่ซับซ้อน เช่นอาการ ใส่แว่นตาแล้วไม่สบายตา ปวดหัว ปวดตา ปวดเมื่อยคอ ดวงตาอ่อนล้า เห็นภาพซ้อน แสบตา น้ำตาไหลฯลฯ
  • บริการเฉพาะทางด้านคอนแทคเลนส์พิเศษสำหรับผู้เป็นโรคตาต่างๆเช่น กระจกตาโป่งพอง บิดเบี้ยวผิดรูป ตาแห้ง คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ คอนแทคเลนส์กดกระจกตา ฯลฯ
  • บริการตรวจและแก้ไขปัญหาสายตาเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง
  • เป็นศูนย์คัดกรองและส่งต่อ เมื่อพบผู้ป่วยโรคตา โรคที่ตรวจได้เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก ต้อหิน ต้อกระจก จอตาเสื่อม กระจกตาโป่งพอง Retinitis Pigmentosa สายตาเลือนราง ตาขี้เกียจ ตาแห้ง วุ้นตาเสื่อม ฯลฯ
  • บริการด้วยเครื่องมือทันสมัยมาตรฐานโลก เช่น Phoroptor เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา เครื่องถ่ายแผนที่กระจกตา เครื่องวัดความดันตาระบบยิงลมอัตโนมัติ Biomicroscope Retinoscope, Directophthalmoscope, Modify Thorington Card ฯลฯ