ตัวเลขบนกรอบแว่นและการเลือกแว่น[AT030]

ตัวเลขบนกรอบแว่นและการเลือกแว่น

สังเกตเห็นตัวเลขบนกรอบแว่นหลายค่า ไม่ทราบว่าแต่ละค่าหมายถึงอะไรบ้าง….???

ตัวเลขบนกรอบแว่นที่เกี่ยวข้องกับค่าของกรอบแว่นตา(ไม่เกี่ยวกับรุ่นหรือสี หรือรหัสบริษัท) มีสามค่า โดยทุกค่าคือตัวเลขบอกความยาว มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ดังนี้

1.ค่าความกว้างเลนส์ มีค่าโดยประมาณอยู่ที่ 40-60 มิลลิเมตร ตัวเลขนี้มักเป็นตัวเลขที่อยู่หน้าสัญลักษณ์สี่เหลียม หรือเป็นตัวเลขตัวแรก ถ้าแว่นนั้นบอกค่าเป็นสามค่าดังตัวอย่าง(52-18-145) โดยแว่นตาเด็กจะมีความกว้างน้อยกว่าผู้ใหญ่

2.ระยะระหว่างเลนส์ มีค่าประมาณ15-20 มิลลิเมตร ตัวเลขนี้มักเป็นตัวเลขที่อยู่หลังสัญลักษณ์สี่เหลียม หรือเป็นตัวเลขตัวที่สอง ถ้าแว่นนั้นบอกค่าเป็นสามค่าดังตัวอย่าง(52-18-145)

3.ความยาวขาแว่น มีค่าประมาณ 130-150 มิลลิเมตร ตัวเลขนี้มักเป็นตัวเลขที่อยู่บนขาแว่น หรือเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายถ้าแว่นนั้นบอกค่าเป็นสามค่าดังตัวอย่าง(52-18-145) อนึ่ง ความยาวขาแว่นมักจะหมายถึงความยาวของขาแว่นเริ่มต้นตั้งแต่บานพับจนถึงปลายขาแว่นเมื่อดัดขาแว่นให้ตรง

ค่าต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร……???

มีประโยชน์ในการเลือกแว่นหลายอย่างเช่น

  • โดยปกติค่า PD(ระยะระหว่างกึ่งกลางรูม่านตา) ของเราควรจะเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า 1+2 (ความกว้างเลนส์ + ระยะระหว่างเลนส์) จะทำให้ใส่แว่นแล้วดูสวยงาม แว่นไม่ดูเล็กหรือใหญ่เกินไป
  • ช่วยบอกว่าแว่นอันนั้นเป็นแว่นสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (ในกรณีที่ไม่เห็นแว่นตัวจริงเช่นดูแว่นตาจากเว็บไซต์)

ค่าสามค่านี้ รวมทั้งค่า PD ทำให้สามารถเลือกแว่นตาได้เลยหรือไม่

ไม่ครับ ค่าสามค่านี้เป็นเพียงค่าเบื้องต้นที่ช่วยในการเลือกกรอบแว่นเท่านั้น โดยการเลือกแว่นตาให้ใส่ได้สบายและดูดียังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

  • ค่าสามค่านี้ไม่ได้บอกถึงค่าความกว้างของหน้าแว่นทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้บอกถึงระยะระหว่างขอบเลนส์ด้านนอกจนถึงขาแว่นตา ซึ่งค่าดังกล่าวจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีค่า PD ค่อนข้างน้อย(แคบ) สำหรับคน PDแคบ ถ้าเลือกแว่นโดยดูจาก PD อย่างเดียวจะทำให้ได้แว่นที่ใส่แล้วขาถ่างหรือไม่ก็ได้แว่นที่ใส่แล้วดูเหมือนตาเขเข้าใน
  • การเลือกรูปทรงของแว่นก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยคนหน้ากลม หน้ารีรูปไข่ หน้าเหลี่ยม หรือหน้ายาวก็มีลักษณะของแว่นที่ควรใช้แตกต่างกันออกไป
  • จมูกของแว่น ว่ามีลักษณะจมูกเป็นอย่างไร และเมื่อใส่แล้วแว่นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องดูดีหรือไม่ เนื่องจากลักษณะของดั้งจมูกมีผลต่อตำแหน่งของแว่นบนหน้าเป็นอย่างมาก
  • น้ำหนักของแว่น แว่นที่น้ำหนักน้อยทำให้ใส่ได้สบายกว่า
  • ภาพรวมของแว่นเมื่ออยู่บนใบหน้าผู้ใส่ แว่นอันที่มีรูปทรงคล้ายๆกัน เมื่อใส่บนหน้าแล้วอาจมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้  ฯลฯ

ดังนั้นการเลือกแว่นตาสักอัน ถ้าอยากให้ได้แว่นที่ใส่สบายและดูดีจริงๆแล้วล่ะก็ ควรได้ลอง ได้สัมผัส และได้ใส่ก่อนจะเป็นการดีที่สุดครับ ลองสังเกตดู แม้ได้ลองแว่นจริงๆแล้ว เราก็ยังมักต้องใช้เวลาเลือกแว่นอยู่นานพอสมควรทีเดียว เนื่องจากการเลือกแว่นมีรายละเอียดมากจริงๆ