ดารณี ตันเกิดมงคล Manager[AT093]

ประวัติการทำงาน

  • อบรมหลักสูตร MINI OPTOMETRY รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544
  • อบรมหลักสูตร Advance Progressive Addition Lenses Club (APC) ปี 2550
  • อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง
  • อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา
  • อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ
  • อบรมหลักสูตร การวัดสายตา ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552
  • อบรมหลักสูตร การแนะนำคอนแทคเลนส์ ที่ The Vision Care Institute(TVCI) 2552

 

บุคลากรทั้งหมด