ควบคุมสายตาสั้น : Ortho-k อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขสายตานอกเหนือจากการทำเลสิค โดย นิตยสาร Technophilic magazine[AT063]

http://technophilicmag.com/2013/11/13/ortho-k-promising-alternative-to-lasik/

(คลิกที่รูป)

 

ควบคุมสายตาสั้น : Ortho-k อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขสายตานอกเหนือจากการทำเลสิค โดย นิตยสาร Technophilic magazine

Ortho-K: A promising alternative to LASIK

-What is Ortho-K?
-How Ortho-K correct vision?
-Advantages of Ortho-K
-Benefits & Risks