เด็กควรใช้คอนแทคเลนส์หรือไม่ [AT075]

เด็กควรใช้คอนแทคเลนส์หรือไม่

คำตอบคือ เด็กสามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้ ถ้ามีความจำเป็น

เด็กส่วนใหญ่ ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ เพราะว่าการใช้คอนแทคเลนส์ทำให้มีความเสี่ยงต่อดวงตามากขึ้น การใช้คอนแทคเลนส์ที่ปลอดภัยต้องมีการดูแลและการใช้งานอย่างถูกต้อง ถ้ารักษาความสะอาดไม่ดี หรือมีการใช้งาน ใส่ ถอด ผิดวิธี ก็อาจจะทำให้ดวงตาเกิดการบาดเจ็บ ตาอักเสบ ติดเชื้อตามมาได้

แต่เด็กบางคนมีความจำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากมีความผิดปกติที่ไม่เหมาะกับการใส่แว่นตา และการใช้คอนแทคเลนส์ทำให้มีประโยชน์ต่อเด็กคนนั้น มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ความจำเป็นเหล่านั้นเช่น

  • คอนแทคเลนส์ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสายตาเลือนราง(Low Vision) หรือตาขี้เกียจ (Amblyopia) ในเด็กที่มีปัญหาสายตาสองข้างต่างกันมาก(Amblyopia)  หรือปัญหาสายตาสั้นมาก ยาวมาก หรือเอียงมาก(High Refractive Error)
  • สำหรับเด็กทารกที่เป็นต้อกระจกโดยกำเนิด(Congenital Cataract) หลังการผ่าเอาเลนส์ตาที่ขุ่นออก การใช้คอนแทคเลนส์จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการของระบบการมองเห็นและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแว่น
  • เด็กที่มีปัญหาตาแห้งรุนแรง(Severe Dry Eye) ต้องใช้ Scleral Contact Lens เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกตาถลอกหรือขุ่นตัว ซึ่งอาจทำให้ตาบอด
  • เด็กที่มีปัญหา กระจกตาไม่เรียบ(Irregular Cornea) เช่น กระจกตาโป่งพอง (Keratoconus) , หรือดวงตาได้รับอุบัติเหตุจนเกิดกระจกตาบิดเบี้ยว คอนแทคเลนส์จะทำให้เด็กมองเห็นชัดขึ้น และป้องกันการเกิดปัญหาตาขี้เกียจ โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี

 

 

ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีความจำเป็นที่จะใส่คอนแทคเลนส์แล้ว ก็ยังควรได้รับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าควรให้เด็กใส่หรือไม่ โดยดูจากปัจจัยอื่นๆประกอบเช่น

  • ด้านสุขภาพตาและร่างกาย ว่ามีโรคหรือความผิดปกติที่ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่
  • เด็กที่ยังดูแลใส่ถอดด้วยตนเองไม่ได้ ควรมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลการใช้งานที่ถูกต้องได้
  • ด้านความพร้อมทางด้านจิตใจ ถ้าเด็กต่อต้านไม่อยากใส่ ก็ควรอธิบายถึงความสำคัญจนเด็กพร้อม
  • ด้านอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

http://www.allaboutvision.com/parents/contacts.htm

http://www.oepf.org/sites/default/files/22-4%20NEWMAN.pdf