วริศรา ศิริวัฒน์ Sales Person[AT090]

ประวัติการทำงาน

  • อบรม เลนส์โปรเกรสซีฟและเลนส์เฉพาะทางต่างๆ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Hoya Essilor Rodenstock Zeiss Nikon เพื่อให้สามารถแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่นอย่างถูกต้อง
  • อบรมการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้าและค่าสายตา
  • อบรมการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ และการใช้น้ำยาต่างๆ

 

บุคลากรทั้งหมด