02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com 简体中文EnglishFrançais日本語ไทย

หมอแว่นมีมาตรการป้องกัน Covid-19 และแว่นออนไลน์ สำหรับบริการลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่กระจายของโรค Covid -19 ร้านหมอแว่นจึงมีมาตรการป้องกัน 4 ขั้นตอนดังนี้

ถ้าท่านไม่สะดวกมาที่ร้าน เรามีบริการตัดแว่นออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญจะซักประวัติท่านจนได้ค่าสายตาที่เหมาะสม ถ้าใส่ไม่ได้ทางร้านมีการรับประกันแก้ไขให้ท่านฟรี