ดร.วุฒิพงษ์ไปสัมมนา ต่างประเทศ[AT104]

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ ที่ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการก่อตั้ง Indo Pacific Orthokeratology Society(IPOS) ซึ่งเป็นสมาคมระดับภูมิภาค ภายใต้ International Academy of Orthokeratology(IAO) โดย IPOS มีประเทศที่ดูแลคือ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ไทย และกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกาคือ แอฟริกาใต้ นามีเบีย เคนย่า กาน่า อิยิปต์ ไนจีเรีย
โดยพันธกิจของ IPOS คือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ Orthokeratology(โอเคเลนส์) และการควบคุมสายตาสั้น รวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี และจัดสอบ Fellowship สำหรับสมาชิกในภูมิภาคดังกล่าว
สำหรับงานสัมมนาวิชาการ Vision by Design Asia (VBDA 2016) ในปีหน้า จะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมาย มาบรรยาย โดยไม่ต้องบินไปฟังถึงอเมริกา